Tuesday, June 9, 2009

.:: Pengumpulan Data ::.


 • ada pelbagai teknik tapi tidak janjikan kualiti dapatan kajian.
 • penyelidikan tindakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna
 • sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih
3 sebab perlu mencapai kualiti tinggi :

 1. Tanggungjawab kepada pelajar ( MENGAJAR ITU AMANAH )
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat ( menambah ilmu pengetahuan ) dengan melakukan penyelidikan tindakan
Kriteria Kualiti

 • serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan
 • kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan
Kesahan : merujuk kepada kebenaran data dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji

Kebolehpercayaan : ketepatan data - masalah berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil. Sehubungan dengan itu untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu bertanya :
 • adakah maklumat itu merupakan perwakilan tepat realiti?
 • bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 Tahap Penyelidikan :

 1. Mengenalpasti masalah
 2. Perancangan Tindakan
 3. Mengumpul Data
 4. Analisis Data
 5. Perancangan untuk tindakan seterusnya

.:: Kuliah 7 ::.

Minggu Ke-7
Tarikh : 1 Jun 2009

Pembentangan Proposal Dari Kumpulan2 Terpilih

Objektif :
 • Pembentukan bagi pernyataan masalah
 • Tujuan / Objektif / Persoalan Kajian

.:: Proposal Kajian Tindakan ::.


" Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan ada di antara mereka yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar " [Faathir:32]


Tajuk Proposal :

Teknik Pembacaan Al-Quran Bagi Menangani Masalah Disiplin di kalangan Pelajar Bermasalah di Sekolah SRI Al-Amin.

Ahli Kumpulan :

Nawal Samsudin ( Ketua )
Hasmalina Hamzah
Badrolhisyam Majid
Ainul Yaqin Abdullah
Nurul Syuhada Mohd Muzni

.:: Seminar Pendidikan Serantau ::.SEMINAR PENDIDIKAN SERANTAU KE-4 DAN PERTANDINGAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN NUSANTARA 2009

" KE ARAH KEUNGGULAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN"

18 - 21 MEI 2009

KLANA RESORT SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN

ANJURAN:
FAKULTI PENDIDIKAN , UKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNRIAntara subtema bagi seminar serantau ini ialah :
 1. Budaya Penyelidikan dalam Institusi Pendidikan Tinggi
 2. Kepimpinan dan Pengurusan di Institusi Pengajian Tinggi
 3. Kualiti Penyelidikan di Institusi Pendidikan
 4. Bahasa dan Komunikasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 5. Kepelbagaian Kaedah dalam Penyelidikan Pendidikan
 6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Penyelidikan
 7. Inovasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 8. Hak Cipta dan Harta Intelek Produk Penyelidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
 9. Pembangunan Modal Insan Berteraskan Penyelidikan
 10. Amalan dan Isu Penyelidikan Pendidikan di Institusi Pendidikan Nusantara
 11. Penyelidikan Merentas Pelbagai Disiplin Ilmu
 12. Impak Penyelidikan dalam Amalan dan Dasar PendidikanWednesday, May 27, 2009

.:: Tugasan 2 ::.

Ulasan dan analisis artikel/jurnal kajian tindakan

Tarikh Akhir : 26 Mei 2009

Dapatkan 3 jurnal luar negara yang memerihalkan kajian tindakan yang telah dilakukan dalam pendidikan.

Lakukan :

 • perbandingan dari aspek persamaan dan perbezaan
 • penilaian
 • perumusan dan pensintesisan dari segi sampel, seting, prosedur kajian tindakan
 • pengumpulan dan penganalisaan data
Laporkan dalam blog individu. Disokong dengan sumber bacaan lain.
Jurnal 1


“IT Worked for Us: Online Strategies to Facilitate Learning in Large
(Undergraduate) Classes"

By : Greyling, F., Kara, M., Makka A. and van Niekerk, S.
The Electronic Journal of e-Learning Volume 6 Issue 3 2008, pp. 179 – 188.

Jurnal 2


“e-Learning Success Model: an Information Systems Perspective”

By : Lee-Post, A.
Electronic Journal of e-Learning
Volume 7 Issue 1 2009, (pp61 - 70).

Jurnal 3

“It’s about the Kids”: Transforming
Teacher-Student Relationships
through Action Research


By :


PERBANDINGAN
( PERSAMAAN DAN PERBEZAAN )

SAMPLE

JURNAL 1 :
JURNAL 2 : Mahasiswa Kursus Perniagaan
JURNAL 3 :


SETING KAJIAN

JURNAL 1 :
JURNAL 2 :
JURNAL 3 :

PROSEDUR

JURNAL 1 :


JURNAL 2 :
 • Mengenalpasti : masalah atau halangan untuk menjayakan pembelajaran elektronik.
 • Merancang tindakan : bagi membangunkan ukuran peningkatan pembelajaran elektronik.
 • Melaksanakan tindakan : dengan menjalankan ukuran peningkatan pembelajaran elektronik.
 • Menilai : mentaksir kesan-kesan bagi ukuran peningkatan pembelajaran elektronik.
 • Pembelajaran : mengasimilasi satu pemahaman yang jelas tentang pembelajaran elektronik.

JURNAL 3 :

PENGUMPULAN DATA

JURNAL 1 :

JURNAL 2 :
 • Tinjauan penilaian kursus

JURNAL 3 :

PENGANALISAAN DATA

JURNAL 1 :

JURNAL 2 :
 • Jadual ukuran kejayaan dari aspek (1) kualiti : sistem, maklumat dan khidmat (2) kegunaan dan kepuasan pengguna (3) kebaikan yang diperolehi

JURNAL 3 :

RUMUSAN KAJIAN

JURNAL 1 :

JURNAL 2 :


JURNAL 3 :

PERSAMAAN

JURNAL 1 :

JURNAL 2 :


JURNAL 3 :

PENILAIAN KESELURUHAN


alamak....ngantuk plak...

Tuesday, May 26, 2009

.:: Kuliah 5 ::.

Minggu Ke-5
Hjh Halimah Harun

EDUCATION IS SHARING PROFESSION
Aktiviti 1 : Kenali pelajar anda..

Sediakan kertas A4 dan jawab soalan berikut :

1. Nama dan no.matrik
2. Alamat Tetap
3. Status dan no.telefon
4. Bidang pengkhususan
5. Mengapa anda ingin menjadi guru?
6. Guru yang anda sukai dan mengapa?
7. Guru yang anda benci dan mengapa?
8. Apakah tugas guru?
9. Lukiskan gambar pokok
10. Tandatangan dan tarikh lahir


Aktiviti 2 : Refleksi Seminar Pendidikan Serantau ke-4 UKM-UNRI 2009 di Klana Resort, Seremban Negeri Sembilan.

Ahli Kumpulan : 1. Nawal Bt Samsudin
2. Ainul Yaqin Bt Abdullah

Tajuk : Analisis kompentesi pengetua berdasarkan kualiti peribadi, pengetahuan, kemahiran dan amalan dalam bidang pengurusan sekolah menengah Malaysia.

Pembentang : Bity Salwana Hj. Alias
Sesi : Selari 1 A
Tempat : Ballroom


Tugasan

Bentuk 1 kumpulan yang terdiri dari 5 orang pelajar berlainan pengkhususan dan jantina. Sediakan 1 proposal kajian tindakan. Hantar pada Hari Khamis di kotak surat No.15..

Ahli Kumpulan : 1. BadrolHisham Majid
2. Nawal Samsudin ( Ketua)
3. Nurul Syuhada Mohd Muzni
4. Ainul Yaqin Abdullah
5. Hasmalina Hamzah

Tajuk yang telah kami persetujui bersama ialah 'Teknik Pembacaan Al-Quran bagi menangani masalah disiplin di Sekolah Menengah Sri Al-Amin"

Sunday, May 24, 2009

.:: ULaSaN LeNgKaP ::.

Action Research Action Research ainulyaqin


Ini adalah ulasan buku yang telah saya sediakan dalam bentuk powerpoint...Alhamdulillah...
Tepat jam 11.45mlm berjaya juga diupload...Thanks a lot...(",)